معرفی کتابهای مالی و سرمایه گذاری

 

عنوان:
مولف:
مترجم:
ناشر:
شابک:
معرفی:
فهرست:
مدیریت سرمایه گذاری
چارلز پی. جونز
دکتر رضا تهرانی- عسگر نوربخش
نگاه دانش
8-34-7119-964
کتاب مدیریت سرمایه گذاری نوشته چارلز پی. جونز است که به اهتمام دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش ترجمه شده و تاکنون هشت بار تجدید چاپ و یکبار ویرایش اساسی شده است. این کتاب در حال حاضر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس  و یکی از منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد محسوب می شود. چهار فصل اول این کتاب به بررسی مفاهیم اولیه سرمایه گذاری، انواع اوراق بهادار، بازارهای اوراق بهادار، و نحوه معامله اوراق بهادار می پردازد. فصل پنجم به معرفی ریسک و بازده و نحوه اندازه گیری آنها پرداخته و در فصل ششم تئوری پرتفلیو بیان شده است. فصل ششم به بررسی مدلهای قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای پرداخته و ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری در فصل هشتم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  فصول نه تا دوازده در خصوص سهام عادی، ارزشیابی و استراتژیهای مربوط به آن است. کارایی بازار یکی دیگر از مباحثی است که موضوع فصل دوازده را شکل می دهد. فصل سیزده تا پانزده مباحث مربوط به سه سطح تحلیل بنیادی است و در فصل شانزده نیز تحلیل تکنیکال مورد بحث قرار گرفته است. فصول هفده و هجده به ارزیابی اوراق قرضه و استراتژیهای مروبط به آن می پردازد. فصل نوزده مربوط به اوراق اختیار معامله و نهایتا در فصل بیستم در خصوص پیمانهای آتی بحث شده است.

investment noorbakhsh

ب

عنوان:
مولف:
مترجم:
ناشر:
شابک:
معرفی:فهرست:
مجموعه سئوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
دکتر رضا تهرانی- عسگر نوربخش
--
نگاه دانش
7-9-90162-600-978
کتاب مجموعه سئوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک به اهتمام دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش و برای استفاده دانشجویان در مقطع کارشناسی و به منظور استفاده در کنکور کارشناسی ارشد تالیف شده است. این کتاب در 22 فصل تنظیم شده و در هر فصل و بر اساس سرفصل درسی، سئوالات مربوط به یکی از موضوعات سرمایه گذاری و ریسک مطرح شده است. به علاوه در پایان کتاب، سئوالات کنکور کارشناسی ارشد سرمایه گذاری و ریسک مربوط به سالهای قبل به همراه پاسخ تشریحی ارائه شده است.
Questions-noorbakhsh

ب

عنوان:
مولف:
مترجم:
ناشر:
شابک:
معرفی:فهرست:
بازارها و نهادهای مالی
ساندرز- کورنت
دکتر رضا تهرانی- عسگر نوربخش
مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
7-6302-03-964-978
کتاب بازارها و نهادهای مالی برای دانشجویان مالی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است و دربرگیرنده سه بخش و دوازده فصل است. فصل اول مقدمه ای بر بازارهای مالی است. در فصل دوم عوامل تعیین کننده نرخ بهره مورد بررسی قرر گرفته شده است. فصل سوم به بررسی نرخ بهره و ارزشیابی اوراق بهادار پرداخته است. فصل چهارم مربوط به سیستم بانک مرکزی آمریکا، سیاست پولی، و نرخ های بهره است. از فصل پنجم تا دهم هر یک از بازارهای پول، اوراق قرضه، وام رهنی، بازار سهام، ارز، و اوراق مشتقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل یازدهم مربوط به صندوقهای مشترک سرمایه گذاری و پوششی و نهایتاً فصل دوازدهم مربوط به صندوق های بازنشستگی است.

Markets-noorbakhsh

ب

عنوان:
مولف:
مترجم:
ناشر:
شابک:
معرفی:

فهرست:
فرهنگ مالی و سرمایه گذاری
دکتر رضا تهرانی- عسگر نوربخش
--
نگاه دانش
9-050-157-964-978
فرهنگ مالی و و سرمایه گذاری شامل بیش از 8000 لغت و اصطلاح تخصصی است که گردآوری و تهیه آن دو و سال و نیم به طول انجامیده است. در تالیف این مجموعه از راهنماییهای پروفسور کمبل هاروی، استاد دانشگاه دوک استفاده شده است و شاید به جرات بتوان آن را کاملترین فرهنگ مالی و سرمایه گذاری موجود در کشور دانست.

 
Dictionary-Noorbakhsh

ب

عنوان:
مولف:
مترجم:
ناشر:
شابک:
معرفی:

فهرست:
تئوریهای مالی (مدیریت مالی پیشرفته)
کاپلند- وستون
دکتر رضا تهرانی- عسگر نوربخش
نگاه دانش
6-022-157-964-978
کتاب تئوریهای مالی، ترجمه کتاب ارزشمند پروفسور کاپلند و وستون است. این کتاب در سیزده فصل و دو ضمیمه ترجمه و تدوین شده است. فصل اول این کتاب نگاهی گذرا بر سیر تاریخی و شکل گیری تئوریهای مالی دارد. در ادامه به مباحثی از قبیل بازارهای سرمایه، مصرف، و سرمایه گذاری، تصمیمات سرمایه گذاری در شرایط اطمینان، مباحث پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای، اصول انتخاب در شرایط عدم اطمینان، تئوری برتر اقتضایی، ابزار انتخاب، مدلهای قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، قیمت گذاری مطالبات مشروط، لازارهای سرمایه کارآ، تئوری ساختار سرمایه، و سیاست سود تقسیمی پرداخته شده است که فهرست کامل آن در فایل PDF زیر آمده است.

 
Finance-Noorbakhsh
 

بخش های اصلی

ورود به سایتآمار بازدیدکنندگان