تحلیل آماری پروژه ها

تماس با اینوستوپرشیا                                                                                 لغات تخصصی آمار و روش تحقیق
                                                                                                                               


ماهیت بخش عمده‌ای از داده‌های مربوط به تحقیقات مالی و بازار کمی هستند و استفاده دقیق از تحلیل آماری می‌تواند بینش دقیقی نسبت به داده‌ها برای شما فراهم آورد. تحلیل آماری باید به‌گونه‌ای انجام پذیرد که افراد غیرآماری نیز بتوانند از نتایج حاصله بهره‌برداری نمایند.

 

هدف ما از تحلیل آماری تنها بکارگیری تکنیک‌های آماری جذاب نیست. هدف از تحلیل‌های آماری کمک به فرایند تصمیم‌گیری محققین و افرادی است که در حرفه خود نیاز به اخذ تصمیمات هدفمند دارند.

گروه اینوستوپرشیا برای کمک به محققین و صاحبان مشاغل مختلف، از تکنیک‌های آماری مختلفی بهره می‌گیرد. تجربه ما نشان می‌دهد که بسیاری از محققین و شرکت‌ها به داده‌های کاملی در خصوص مباحث مالی و بازار دسترسی دارند، اما عدم ستفاده از تکنیک‌های تحلیلی، مانع از این می‌شود که آنها بتوانند حداکثر استفاده را از این داده‌ها داشته باشند.

 

 

 بکارگیری هوشمندانه از اطلاعات موجود، نیاز به استفاده از روشهای تحقیقی جدیدی، که هزینه هنگفتی دربردارد، را از بین می‌برد. گروه تحلیل آماری اینوستوپرشیا این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که استفاده بهینه و مفیدی از داده‌های خود داشته باشید. بسته به نوع نیاز مشتریان، ما تکنیک‌های ساده و یا پیچیده‌ای (یا ترکیبی از آن دو) را مورد استفاده قرار می‌دهیم.

خدمات گروه تحلیل آماری اینوستوپرشیا ، موارد زیر را شامل می‌شود:

         تهیه طرح تحقیق تحقیق
         طراحی جمع‌آوری داده‌ها (شامل تعیین روش‌ تحقیق، تعیین ابزار اندازه‌گیری، تعیین روش نمونه‌گیری و 
               سنجش اعتبار درونی و برونی آن)
         تحلیل داده‌ها با استفاده از مدلها و تکنیک‌های آماری
         تفسیر و ارائه نتایج

 

با توجه به موارد فوق، خدمات زیر در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد:

         تحلیل آماری کلیه پروژه‌های مالی و سرمایه‌گذاری
         تحلیل آماری کلیه پروژه های علمی، پژوهشی
         مدیریت تحقیقات در حوزۀ مالی و سرمایه‌گذاری
         مدیریت تحقیقات بازار و انجام تحلیل‌های آماری مربوط به‌ آن

 

 
چنانچه تمایل به تحلیل آماری تحقیقات علمی، پژوهشی و تجاری خود دارید با ما تماس بگیرید.

 

  

بخش های اصلی

ورود به سایتآمار بازدیدکنندگان