قوانین و مقررات مالی


در این بخش سعی شده است مجموعه ای از قوانین و مقررات حوزه مالی، در اختیار علاقمندان و فعالان در حوزههای علمی و اجرایی مالی قرار گیرد.

  قوانین بازار سرمایه
  مقررات ارزی
  قوانین بانکی
  قوانین مالیاتی  سایر قوانین:

 - قانون تجارت
 - قانون تجارت الکترونیکی
 - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)
 - قانون بودجه سال 90 کل کشور  

 

بخش های اصلی

ورود به سایتآمار بازدیدکنندگان